LP570-4 Superleggera
V10 engine / 5200cc / 570hp
2011
2011
3
17000KM
2,180,000
2,080,000