NSX-R
V6 engine / 3000cc / 280hp
1992
2013
1
16000KM
2,280,000